TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSPROJEKTIN OHJAUS

WB01432_.gif (3228 bytes)

Kurssiohjelma ja sisältö:

1. KURSSIPÄIVÄ 

9.00 Projektijohtaminen T&K-toiminnassa  

Projekti-ideoiden synty ja valinta

Liiketoimintastrategiasta projekteihin. Ideoinnin "harmaa alue"

Projektien valintamenettelyt ja kriteerit

Projektin rahoitus ja sopimukset. TEKES-hakemus

Asiakaslähtöinen tuotekehitys. Kehitysprosessi

 
Projektin organisointi ja käynnistäminen

Projektiorganisaatio, teknologiaohjelma

Projektipäällikön tehtävät. Ohjausryhmän tehtävät

Yhteistyön organisointi projektissa. Kick off. Käynnistysseminaari

 
Ryhmätyö: Käynnistämissuunnitelma

 
Projektin suunnittelu

Tavoitteiden määrittely, etapit. Concurrent Engineering

 
Projektiaikataulun laadinta

Projektin ositus ja vaiheistus (WBS). Work package

Tehtävien määrittely. Työmäärien ja kestojen arviointi.

Aikataulutekniikat ja apuvälineet

 
Harjoitus: Projektisuunnitelman laatiminen

 
Henkilöiden kuormituksen suunnittelu

Tarvittavien resurssien arviointi

Projektityöt / muu kuormitus. Ulkopuolisten resurssien / palvelujen käyttö

Kuormituksen laskenta ja tasaus. Moniprojektihallinta

  

Case: Moniprojektihallinta Microsoft Project ohjelmalla

  

- 17.00

 2. KURSSIPÄIVÄ

  

8.30 Projektin ohjaus 

Tuloksen ja sisällön ohjaus. Aikataulu- ja kustannusohjaus

Projektin raportointi. TEKES-väliraportti

Alihankinnat. Toimittajien valvonta.

Muutosten hallinta. Vaihekatselmukset

 
Ryhmätyö: Projektin ohjaus ja kokoukset

 
Tiedottaminen projektissa

  

Mitä, miten, kenelle, median valinta

Projektiryhmän sisäinen tiedottaminen

Yhteistoiminta, sidosryhmät

IT:n uudet keinot, Internet

 
Tutkimustulosten esittäminen

Tutkimusjulkaisut. Suullinen esittäminen

 
Projektin päättäminen

Kokemusten arviointi, projektin evaluointi

Suoritusten arviointi (PMS). Tulospalkkion käyttö

Projektin tulosten käyttö- ja omistusoikeudet

Loppuraportin sisältö. Päätöskokous. Ramp-up

  

Ryhmätyö: Projektin päättäminen ja loppuraportti

  

-16.00

 
Seminaarin ohjelma voidaan muokata yrityskohtaisesti.

© Projektijohtaminen Oy Risto Pelin, 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

WWW-sivujen ylläpito: 

Viimeksi päivitetty 18.02.2014

 

  

PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN

 

YRITYSKOHTAISTA PROJEKTIHALLINNAN KONSULTOINTIA JA KEHITTÄMISTÄ