TULOKSELLISEN AJANKÄYTON SEMINAARI

WB01432_.gif (3228 bytes)

Kurssiohjelma ja sisältö:

 1. KURSSIPÄIVÄ

  

Seminaarin sisältö ja tavoitteet

Ajankäytön neliapila

Tuloksellinen toiminta

 
Ajankäytön suunnitteluprosessin kokonaiskuva

Päämääristä päivätason tehokkuuteen

  

 
Tavoitteiden ja päämäärien asettaminen

Työn / yksityiselämän vaatimukset

Oman elämän suunnittelu

Harjoitus: Nykytilanteen arviointi

 
Lounas

  

Tulosjohtaminen ja avaintulosalueet

Harjoitus: Tavoiteasetanta

 
Ajanhallinnan työkalut

Suunnittelun apuvälineet

Vuosisuunnittelu ja projektien suunnittelu

Tehtäväluettelot ja niiden tehokas käyttö

Harjoitus: Ajankäytön tehtäväluettelo

 
Priorisointi -

ajanhallinnan keskeinen asia

Miten priorisoin tehtävät

Kiireelliset / tärkeät asiat

Harjoitus: Tehtävien priorisointi

 
Ajankäyttösuunnitelman laatiminen

Viikko-/päiväsuunnittelu

Allakkajärjestelmät ja niiden käyttö

Tehtävien ajoittaminen kalenteriin

Harjoitus: Ajankäyttösuunnitelma

 
Tehokkaan ajanhallinnan niksit ja apuvälineet

Ajankäytön ongelmat / ennakkotehtävä

Ajanryöstäjien torjunta

  

Ryhmätyö: Toimenpiteiden kehittäminen osanottajien ajankäytön ongelmien poistamiseksi

2. KURSSIPÄIVÄ

  

Kokoukset ja neuvottelut

Tarvitaanko kokouksia

Kokousten yleisimmät virheet

Kokousten tehokkuuden avaimet

Ryhmätyö: Kokousten ajankäytön kehittäminen

 
Video: Onnistunut kokous

 
Puheenjohtajan tehtävät

Toiminta eri ryhmätilanteissa

Ryhmän roolit, yhteispelin luominen

 
Lounas

  

Stressin ja kiireen hallinta

Työelämän stressitilanteet, miten toimia

Vaikutusmahdollisuudet

Positiivinen asennoituminen

Rentoutuminen ja palautuminen

 
Enemmän tuloksia vähemmällä kiirellä - mahdotontako?

 
Miten pidän työt ja asiakirjat järjestyksessä? Tehokkaat työtavat.

 
Tavoitteiden saavuttaminen

 
Ajankäytön tarkkailu ja jatkuva kehittäminen

  

  

Seminaarikirja: Ajankäytön opas

 

Lisäksi jaetaan Suunnittelu ja ajankäyttökansio

© Projektijohtaminen Oy Risto Pelin, 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

WWW-sivujen ylläpito: 

Viimeksi päivitetty 18.02.2014

 

  

PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN

 

YRITYSKOHTAISTA PROJEKTIHALLINNAN KONSULTOINTIA JA KEHITTÄMISTÄ