PROJEKTIN SUUNNITTELU- JA OHJAUS

WB01432_.gif (3228 bytes)

Kurssiohjelma ja sisältö: 

 

1. KURSSIPÄIVÄ

  

Projektitoiminnan idea ja edut

Projektien esiintyminen yritystoiminnassa

Projektin johtamisen sudenkuoppia

ISO 9000 vaatimukset projekteille

Projektikäsikirja / laatukäsikirja

  

Projektia edeltävät vaiheet

Tarjous- ja sopimusvaihe

Projektityösopimus. Sopimuskatselmus

  

Projektin organisointi ja käynnistäminen

Projektiorganisaation toimenkuvat

Käynnistysvaiheen tehtävät

Yhteistyön organisointi, sitoutuminen

Käynnistysseminaari  

 
Ryhmätyö: Projektin käynnistäminen

  

Projektin suunnittelu

Projektisuunnitelman sisältö

Projektin laatusuunnitelma

Projektin ositus ja vaiheistus

  

Projektiaikataulun laadinta

Projektin jako tehtäviin

Riippuvuuksien selvittäminen

Työmäärien ja kestojen arviointi

  

Aikataulutekniikat

Janakaavio, toimintaverkkomenetelmät 

Harjoitus: Aikataulun laadinta 

Demo

  

Projektihallintaohjelmat

Projektiraportit, tekstirungot, uudet ideat

  

 

2. KURSSIPÄIVÄ

  

Resurssisuunnittelu

Henkilöiden nimeäminen tehtäville

Kuormituksen laskenta ja tasaus

Yhteisten resurssien hallinta

Ajankäytön hallinta

  

Ryhmätyö: Henkilöiden nimeäminen tehtäville

  

Projektin ohjaus ja valvonta

Edistymisen arviointi, aikataulun päivitys

Muutosten hallinta

  

Harjoitus: Esimerkkiprojektin aikataulun päivitys

  

Kustannus- ja tuntiseuranta  

Projektivalvontakokoukset ja katselmukset 

Case: Kokemuksia projektien toteutuksesta

  

Projektin päättäminen

Päättämistoimenpiteet

Loppuraportin laatiminen

  

Ryhmätyö: Projektista kertyvän

kokemusaineiston hyödyntäminen

  

Moniprojektihallinta

Johdon raportointi

Yhteisten resurssien hallinta

Organisaation projektitoiminnan kehittäminen

© Projektijohtaminen Oy Risto Pelin, 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

WWW-sivujen ylläpito: 

Viimeksi päivitetty 18.02.2014

 

  

PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN

 

YRITYSKOHTAISTA PROJEKTIHALLINNAN KONSULTOINTIA JA KEHITTÄMISTÄ