MICROSOFT PROJECT PROJEKTIHALLINNAN TYÖKALUNA

WB01432_.gif (3228 bytes)

 
Kurssiohjelma ja sisältö:

 

 1. KURSSIPÄIVÄ

9.00 Projektin hallinta tietokoneella MS-Projectin antamat mahdollisuudet

  

Microsoft Project ohjelman toiminnalliset periaatteet

  

Tietokanta - tiedon antamismahdollisuudet - tiedon tarkastelu

Perustietojen määrittäminen ja asetukset. GLOBAL.MPT

Asetusten tallentaminen. Organizer-toiminto
 

Aikataulun laadinta

Tehtävien antaminen Microsoft Project ohjelmaan

Tehtäväluettelo-taulukon laatiminen

Työmäärä, resurssiyksikkö ja kalenterikesto. Laskennan vaihtoehdot

Riippuvuuksien merkitys, riippuvuustyypit ja niiden käyttö

Janakaavion muokkaaminen

Toimintaverkkotekniikka, pelivarakäsitteet

  

11.50 Lounas

  

12.30 Kalenterien luominen

Yleinen, resurssikalenterit, tehtäväkalenterit

Sivuasetukset, tulostaminen, esikatselu, scaling
 

Resurssilaskenta ja -tasaus

Resurssien mukaan ottaminen, peruskäsitteet, resurssitiedot

Resurssilaskenta ja tasaus, ylikuormitukset, viiveen merkitys

Resurssisuunnitelmat, Resource Usage

Vaihtuvat resurssikuormitukset

  

Resurssipoolin luominen, yhteiset resurssit moniprojektissa

  

- 16.40

 

 2. KURSSIPÄIVÄ

9.00 Aikataulun lisäpiirteet

  

Kehittyneet aikataulugrafiikat, graafiset ilmaisimet

Laskentakaavojen lisääminen tietokenttiin

Omien valikkolistojen laatiminen
 

  

Projektin osittaminen (WBS)

Jäsentely (outlining), osaprojektit

Rolled Up-tekniikan käyttö, janat ja etapit samalle riville

Ryhmittely (grouping)

  

Projektibudjetin laatiminen

Muuttuvat ja kiinteät kustannukset, resurssien kustannusluokat

Toteutuneiden tuntien ja kustannusten raportointi

Tiedon siirto Exceliin ja grafiikan luonti projektin tiedoista

  

11.50 Lounas

  

12.30 Projektin valvonta

Edistymistietojen selvittäminen ja syöttö

Jäljellä oleva työmäärä ja valmius%

Baseline / Current / Actual

Tracking Gantt

 
Moniprojektihallinta

Eri vaihtoehdot, niiden edut ja ongelmat

Projektien yhdistäminen , Insert Project

Filtterit ja tiedon seulonta (Sort), AutoFilter    

Yritystason projektihallinta ja työryhmäkäyttö

  

Käyttööotto organisaatiossa, käytännön esimerkkejä

Template-projektit, yrityskohtainen standardi ja ohjeistus

Yhteenveto, seminaarin ideoiden kokoaminen

  

- 16.00

  

Jokaisen luentoaiheen jälkeen on harjoitus. Harjoitukset liittyvät samaan case-esimerkkiin, jolla käydään projektin vaiheet lävitse kurssipäivien aikana.

© Projektijohtaminen Oy Risto Pelin, 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

WWW-sivujen ylläpito: 

Viimeksi päivitetty 18.02.2014

 

  

PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN

 

YRITYSKOHTAISTA PROJEKTIHALLINNAN KONSULTOINTIA JA KEHITTÄMISTÄ