YRITYSKOHTAISEN MICROSOFT PROJECT PROJEKTIHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Projektijohtaminen Oy Risto Pelin on toteuttanut useille kymmenille organisaatioille MS Project ohjelmaan perustuvan projektien hallintajärjestelmän. Alla on esimerkkejä työn sisällöstä. 

MS Project ohjelmaan perustuva projektihallintajärjestelmä suunnitellaan yhdessä tilaajan projektiryhmän kanssa ja ohjeiston laatimisen yhteydessä samalla käyttöönotetaan esimerkkiprojektissa. Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen tapa projektien ajalliseen suunnitteluun ja valvontaan. Ohjelman käyttötapa suunnitellaan tilaajan nykyisten ohjeiden ja toimintatavoitteiden mukaiseksi. Työn tuloksena syntyy: 

 

MS-PROJECT KÄYTTÖOHJE

Kuvaa suositeltavan tavan käyttää MS Project ohjelmaa projektin aikataulutuksessa ja resurssihallinnassa. Liitteinä yrityksen MS Project raporttimallit. Samalla valitaan projektihallinnolliset ratkaisut. 

 

OHJELMAN KÄYTÖN TEKNISET RATKAISUT JA RAPORTIT

Ohjeistossa kuvataan työn aikana päätetyt toimintamallit ja raportit. Näitä valintoja ovat mm: projektin vaiheistus- ja ositusrakenne, raportit ja niiden tietosisällön ja ulkoasun määrittelyt (header, footer, grafiikka, tilannemerkinnät jne). Yhteenvedoissa hyödynnetään Project ohjelman tekniikkaa (Rolled Up, Marked, Flag jne). Menujen ja työkalurivin räätälöinti.

 

TIEDOSTO

Perusasetukset toimitetaan tiedostona. Sisältää mm. näkymien, raporttien, filtterien ja taulukoiden määrittelyt. Suomalainen kalenteri. Perusasetusten (Options) laatiminen valitun projektihallintakäytännön mukaiseksi. 

 

RESURSSIPOOLIN LUOMINEN

Moniprojektihallinnan ratkaisu ja siihen liittyvä henkilötiedoston perustaminen. 

 

TEMPLATE-PROJEKTI 

Mikäli yrityksessä toistuvat samansisältöiset projektit, voidaan MS Project ohjelmaan laatia mallitehtäväluettelot eri projektityypeille. 

 

OHJELMAN KÄYTTÖKOULUTUS 

Kahden päivän yrityskohtainen seminaari, jossa opetetaan uuden standardin mukainen ohjelman käyttö. Toteutus atk-luokassa tai kannettavilla. Tarvittaessa lisäksi ensin päivä projektihallinnan keskeisistä kohdista (ilman PC:tä).

© Projektijohtaminen Oy Risto Pelin, 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

WWW-sivujen ylläpito: 

Viimeksi päivitetty 18.02.2014

 

  

PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN

 

YRITYSKOHTAISTA PROJEKTIHALLINNAN KONSULTOINTIA JA KEHITTÄMISTÄ