Risto & Jani Pelin

 

PROJEKTITOIMISTO PROJEKTIHALLINNAN KEHITTÄMISEN MOOTTORINA

 

1. painos 2003, 204 sivua
Hinta 40 euroa

 

Projektitoimisto (Project Office) on yrityksen projektihallinnan tukipalveluja tarjoava asiantuntijaorganisaatio. Ammattimainen projektitoiminta ja lisääntyneet tietotekniikan tuomat uudet mahdollisuudet asettavat yksittäiselle projektipäällikölle hyvin suuria osaamisvaatimuksia. Projektihallintaa ja siihen liittyviä työtapoja ei tule kehittää yksittäisten projektien yhteydessä. Jatkuvat muutokset ja uusien tekniikoiden käyttöönotto asettavat lisääntyvää tarvetta keskitetylle projektihallinnan tukiorganisaatiolle - projektitoimistolle.

Projektitoimiston tehtäviä ovat muun muassa:

  • Projektiprosessien ja metodien kehittäminen sekä niiden ylläpito. 
  • Projektitoiminnan koulutuksen järjestäminen ja tuottaminen. 
  • Projektisuunnitelma- ja raporttimallipohjien luonti.
  • Projektipäälliköiden tuki ja mentorointi. 
  • Moniprojektihallinta, raportointi johdolle. 
  • Projektihallintavälineiden valinta, konfigurointi ja käytön tuki. 

 

Teos antaa hyvän kokonaiskuvan yritystason projektihallinnan kehittämisestä, moniprojekti- ja resurssihallinnasta sekä projektisalkkujen hallinnasta. Liitteinä on useita tarkistusluetteloita.

 

© Projektijohtaminen Oy Risto Pelin, 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

WWW-sivujen ylläpito: 

Viimeksi päivitetty 18.02.2014

 

  

PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN

 

YRITYSKOHTAISTA PROJEKTIHALLINNAN KONSULTOINTIA JA KEHITTÄMISTÄ